Skema

I STU-huset sammensættes dit skema ud fra dine ønsker og interesser, og i et samarbejde med os og din STU-vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Det betyder at du har indflydelse på dit eget ugeskema. Al undervisning kobles tæt til dine praktikker, så du får mulighed for at træne og øve dig både før, under og efter dine praktikforløb.

Udbuddet af fag kan variere i løbet af skoleåret, og afhænger af hvad netop du, via din uddannelsesplan, efterspørger.