Kontaktperson

Alle elever i STU-huset får tildelt en kontaktperson hvis opgave det er at følge og understøtte din sociale, faglige og personlige udvikling.
Der afholdes elevsamtaler hver uge (eller efter behov), som tilrettelægges i forhold til dig og dit STU-forløb. Samtalen er et fortroligt rum hvor du støttes og guides i det der kan være udfordrende og svært og i det der går godt, men I opstiller også i fællesskab nye læringsmål, og beskriver den udvikling der sker i dit STU-forløb.

Kontaktpersonen er ansvarlig for uddannelsesplanen (herunder den obligatoriske forventningssamtale hvor I taler om dine forventninger til dit STU-forløb), kommunikationen til dit hjem eller bosted og deltager, sammen med dig, i opfølgnings- og udslusningsmøder.