Målgrupper

Unge med udviklingshæmning, ADHD og ASF (autisme-spektrum-forstyrrelser).

Forudsætningsniveau: Elevgruppen er karakteriseret ved sproglige og motoriske udfordringer, lav udviklingsalder, kognitive, kommunikative og eksekutive vanskeligheder og med et stort behov for genkendelighed og en enkelt opbygget struktur. Der undervises typisk på indskolingsniveau. Der anvendes Tegn Til Tale, Boardmaker og kompenserende it-hjælpemidler i undervisningen.

Unge med multiple funktionsnedsættelser og ASF (autisme-spektrum-forstyrrelser).  

Forudsætningsniveau: Elevgruppen er karakteriseret ved elever der er særligt udfordrede på det kommunikative og eksekutive område, lav udviklingsalder og evt. med fysiske handicaps. Der undervises typisk på førskoleniveau. Eleverne har behov for et struktureret og genkendeligt læringsmiljø, samt en visuelt tydelig og understøttende ramme i skolehverdagen. Der anvendes Tegn Til Tale, ASK, Boardmaker og kompenserende it-hjælpemidler i undervisningen.

Unge med mental retardering, socio-emotionelle udfordringer, ”psykisk sårbare unge” samt unge med ADD, ADHD og ASF (autisme-spektrum-forstyrrelser).

Forudsætningsniveau: Eleverne har kognitive, eksekutive, sociale, indlærings- og adfærdsmæssige vanskeligheder. Gruppen er karakteriseret ved en stor læringsmæssig variation og spredning, og der undervises på indskolings/mellemtrins/udskolings-niveau. Der undervises praksisnært og målrettet, og der anvendes kompenserende it-hjælpemidler i undervisningen.