Til kommunerne

I Ringkøbing-Skjern Kommune er det Bevillingsudvalget for STU, der målgruppevurderer den unge, på baggrund af den unges ønske og en indstilling fra Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Bevillingsudvalget afholder møde hver måned, og der er rullende optag på uddannelsen året rundt.

STU-huset i Tarm sørger for en grundig dokumentation af elevens progression i STU-forløbet, og er tovholder på al mødevirksomhed og overgangsarbejde alle tre STU-år: opstartsmøde, opfølgningsmøder og udslusningsmøde. Til møderne inviteres altid relevante samarbejdspartnere: Jobcenter, sagsbehandler, forældre, støtteperson, osv.