Alternativ, Supplerende Kommunikation (ASK)

I STU-huset mødes alle elever af en specialfaglig viden, således at der skabes optimale betingelser for, at eleverne kan træne og udvikle deres kommunikative kompetencer.

ASK-indsatsen understøtter

At der, af teamet eller af elevens kontaktperson, målsættes og igangsættes kommunikative praksis-indsatser med udgangspunkt i elevens forudsætningsniveau, samt at der evalueres på disse indsatser.

At den nyeste viden og forskning formidles og gøres synlig og tilgængelig for hele personalegruppen, således at alle er vidende om muligheder og metoder inden for ASK.

ASK-indsatsen bringer

Viden om metoder til afdækning
Viden om sprogudvikling og sprogtilegnelse
Viden om sprogmiljø