Fagene

Fælles for alle fag i STU-huset er at der undervises praksisnært på en måde, der relaterer til, og fører hen imod dine praktikker og øvrige mål i din uddannelsesplan.
Fagene varierer fra år til år, afhængig af ønsker og efterspørgsel. Nogle af forløbene tilrettelægges som kompetencekurser, hvor du får et OCN-bevis på dine opnåede læringsmål (læs nærmere om OCN på hjemmesiden).
Disse læringsbeviser indgår som en del af det samlede kompetencebevis du får, når du afslutter dit STU-forløb.

Faglige tilbud 

Dansk: Målrettet danskundervisning hvor du arbejder med sprog, litteratur og kommunikation. Du lytter, taler, læser og skriver, og opnår kendskab til litterære perioder og danske forfattere. Du træner desuden læsestrategier, grammatik og stavning. Med udgangspunkt i hvad du ønsker at blive dygtigere til, tilrettelægges et læringsforløb der opøver dine danskfaglige kompetencer.

Matematik: Arbejdet med basis-matematiske begreber er i centrum i undervisningen. Du får udviklet dine matematikkompetencer og forbedret din talforståelse og regne-færdigheder, og kobler dem til anvendelse i hverdagen. Vi tilbyder både en teoretisk baseret samt en mere ”praktisk anvendt” matematikundervisning.

Engelsk: I engelsk beskæftiger du dig med det engelske sprog og engelsk kultur, både i skrift og i tale. Du træner dit ordforråd og udtale via enkle tekster og dialog, du lærer at anvende en online ordbog og du øver dig i at udtrykke dig skriftligt f.eks. via mail, breve og enkle skriftlige fremstillinger.

Tysk: Du træner udtale og skriftlighed via enkle tekster, og øver dig i at kommunikere forståeligt. Du lærer at sammensætte enkle sætninger, tilegner dig et basis ordforråd og lærer at anvende en online ordbog. Du opnår begyndende kendskab til tysk kultur, og landets geografi.

I både dansk, matematik, sprogfag og resten af folkeskolens fagrække er der, for de elever der ønsker det, mulighed for at modtage undervisning på mindre hold i VUC i Skolebyen i Skjern. Alle elevers faglige niveau testes inden opstart på VUC. Du modtager løbende opfølgning og feedback på dit undervisningsforløb. Der er mulighed for at tage hele eller dele af Folkeskolens afgangseksamen.

Praktiske fagtilbud 

Botræning: Skal du flytte hjemmefra og selv lære at styre et budget? Har du styr på NemID, netbank og e-Boks? Ved du, hvordan du tegner en forsikring? Skal du lære at finde vej, eller selv køre med bus eller tog? Vil du at lave sund og nem aftensmad, smøre en spændende madpakke eller invitere gæster til kaffe? Vi målretter din botræning, så du træner lige det du har behov for, og kan overføre det til dig eget hjem. Botræning kan være et selvstændigt fag, eller en integreret del af andre fag - alt efter hvad der giver mening.

Grøn Linje: Vi samarbejder med kommunens Vej & Park, og trimmer og forskønner grønne områder i Tarm og Skjern by. Du er en del af ”Team Vedligehold” og løser praktiske opgaver i STU-huset, både indendørs og udendørs og i vores værksted. På Grøn Linje kan du forberede dig på dine praktikker, f.eks. som pedelmedhjælper, maler, tømrer osv.

Kunst & Kreativ: Du opdager og træner dine kreative kompetencer, og lærer hvad en håndværks- og designproces er. Du lærer at omsætte ideer og tanker til handling, og forarbejde materialer af alle slags til konkrete produkter. Du oplever glæden ved at arbejde med dine hænder, fordybe dig og at opnå tillid til dine egne muligheder. Du introduceres til verdenskunst, kunsthistorie, besøger kunstmuseer, lærer om farver og lader dig inspirere.

Øvrige fagtilbud 

Kultur & Samfund: Er du engageret i din omverden, og vil du blive bedre til at debattere og diskutere? I Kultur & Samfund arbejder du for eksempel med nyheder fra ind- og udland og aktuelle politiske og samfundsmæssige emner. Du arbejder med at blive en aktiv borger i det omgivende samfund og bliver klog på det kommende folketingsvalg.

Faglaboratoriet: Har du brug for at lære på en anden måde, ved at føle-høre-gøre-røre?  I Faglaboratoriet bliver du god til at bruge dine sanser og du har ord- og billedstøttet faglig undervisning på en alternativ måde. Sammen finder vi nye kommunikationsveje, for eksempel via IT-hjælpemidler.

Idræt & Bevægelse: Vil du i form og har du lyst til at udfordre dig selv? I Idrætscentret i Tarm har du mulighed for at afprøve mange former for idræt, for eksempel styrketræning, spinning, boldspil, badminton og bowling. Du har mulighed for at få dit eget styrketræningsprogram, under vejledning af uddannet instruktør. Vi går også på opdagelse i aktiviteter du kan gå til i din fritid.

Mindfulness og Yoga: I STU-huset kan du lære mindfulness og yoga. Det hjælper dig til at slappe af, fokusere og blive bedre til at koncentrere dig. Vi har en uddannet mindfulness-instruktør i STU-huset.

Livsparat: Livsmestring og personlig udvikling, parat til praktik, venskaber, selvværd, voksenliv, flytte hjemmefra, kærlighed, kropssprog og omgangsformer. Du arbejder med dig selv og din personlige udvikling.  

Virksomhedsbesøg: Vi tager ud i den virkelige verden, hvor vi har blandt andet besøgt Lego, Carlsberg og FCM, men det kan også være besøg hos lokale virksomheder i vores egen kommune, med efterfølgende muligheder for praktik.