Studerende

I STU-huset modtager vi meget gerne studerende.

Vi tilbyder den studerende et varieret og afvekslende arbejdsskema, og ugentlig praktikvejledning i et læringsmiljø præget af faglig nysgerrighed. Vi forventer at du som studerende opsøger viden, lærer, erfarer og handler. Ligeledes forventes det at du er spørgende og nysgerrig i det daglige arbejde, og deltager i pædagogisk udvikling i et samarbejde med STU-husets øvrige personale. Via det daglige arbejde får du som studerende et indblik i skolehverdagen, og kommer tæt på elevgruppen. Du vil desuden blive introduceret til vores mange eksterne samarbejdspartnere fra f.eks. UU, Jobcenter og Voksen Handicap. Du vil i løbet af din praktiktid hos os også blive introduceret til, og opkvalificeret fagligt via interne kurser i for eksempel Tegn til Tale, TEACH og Børne- ungesyn.

Vi tilbyder studerende en spændende praktik med masser af faglige udfordringer.