Samarbejdspartnere

I forbindelse med elevernes praktikforløb har STU-huset opbygget et stort og velfungerende netværk af praktikværter i hele kommunen, og indenfor mange brancher.

STU-huset arbejder hele tiden opsøgende på at udvide disse samarbejdspartnere og netværk.

STU-huset har et formaliseret samarbejde med regionens KLAPjob-konsulent. KLAPjob er en indsats under Landsforeningen LEV der har til formål at skaffe unge med et udviklingshandicap i varige jobs på det ordinære arbejdsmarked. KLAPjob-konsulenten understøtter praktikarbejdet i STU-huset, både den opsøgende del i forhold til samarbejdet med virksomhederne, afklaringen af den enkeltes kompetencer, men også den dokumenterende opfølgning. OCN Danmark har netop indledt et samarbejde med KLAPjob.

Læs mere om KLAPjob på www.klapjob.dk.