Praktikvejledning

STU-husets praktikkoordinator vejleder og støtter op om eleven før, under og efter praktikforløbene. Vejledningen har altid et erhvervs- og beskæftigelsesrettet fokus, og den første vejledningssamtale finder sted ved opstart i STU-huset.

Praktikforløbene tilrettelægges med udgangspunkt i elevens ønsker og drømme og er så vidt muligt altid længerevarende, uden slutdato. Dette for at undersøge og afklare elevens kompetencer, ydeevne i forhold til timetal og evt. støttebehov.

Praktikkoordinatoren ”klæder praktikværterne på”, og er i tæt dialog med arbejdspladsen i løbet af elevens praktik. Praktikkoordinatoren er desuden ansvarlig for løbende evaluering, kontakt til eksterne samarbejdspartnere (f.eks. Jobcenter og UU) samt den skriftlige dokumentation af praktikforløbene. Praktikkoordinatoren deltager i al relevant mødevirksomhed.