Praktikker for elever i STU-huset

Praktikkerne understøttes i den daglige undervisning, og eleven træner målrettet både før, under og efter praktikforløbene. Praktikkerne dokumenteres via OCN-læringsbeviser til elevens CV, både når eleven forbereder sig til praktikforløb, men også undervejs i praktikforløbet.

Forløb 1

 • Ordinære praktikker i erhvervslivet, hvor eleven er alene i praktik
 • Praktikkerne er længerevarende, uden slutdato

Formålet med praktikkerne er:

 • At praktikforløbene for den unge målrettes mod det ordinære arbejdsmarked, og at den unge opnår erhvervserfaring samt indsigt i strukturer og forhold på en arbejdsplads.
 • At den unge afklares i forhold til hvilken fremtidig beskæftigelsesform der matcher eleven (flexjob/ansættelse på ordinære vilkår).

Forløb 2

 • Praktikker i erhvervslivet eller i beskyttet beskæftigelse, hvor eleven har brug for pædagogisk støtte i en opstartsfase eller i hele praktikforløbet

Formålet med praktikkerne er:

 • At den unge, med særlig støtte, opnår erhvervserfaring samt indsigt i strukturer og forhold på en arbejdsplads.
 • At den unge opnår indsigt i, og afprøver muligheder for, beskyttet beskæftigelse.
 • At den unge afklares i forhold til hvilken fremtidig beskæftigelsesform der matcher eleven (job på særlige vilkår/skånejob).

Forløb 3

 • Praktikker i dag- og aktivitetstilbud, hvor eleven har brug for en høj grad af pædagogisk støtte i hele praktikforløbet

Formålet med praktikkerne er:

 • At den unge, med særlig støtte og i beskyttede omgivelser, opnår mulighed for at erfare og træne i et tilbud der fremadrettet understøtter den unges livskvalitet.
 • At den unge afklares i forhold til hvilket fremtidigt tilbud der matcher eleven (dag- og aktivitetstilbud).