OCN (Open College Network)

Få papir på dine kompetencer.

Open College Network (OCN) er en metode til at give eleven et validt kompetencebevis på den formelle og uformelle læring vi tilegner os. OCN dokumenterer både faglig, personlig og social læring og udvikling.

Med OCN-metoden får eleven hjælp til at kunne dokumentere sin læring eller sine kompetencer i små skridt. Læringsbeviset samler de dokumenterede færdigheder og beskriver dem klart og tydeligt.

Et OCN læringsbevis kan bruges til at søge arbejde, forberede sig til uddannelse eller videre kvalificering. Samtidig opleves det for eleven som en stor anerkendelse at få papir på det man kan – også selvom læringen ikke kommer fra det formelle skolesystem.

OCN kan være med til at dokumentere faglige kompetencer som tilegnes via undervisning eller i praktikker, men giver også mulighed for at tydeliggøre uformel læring indenfor for eksempel sociale færdigheder eller kompetencer indenfor livsmestring.

OCN-metoden bygger på følgende værdier:

  • Al læring er værd at anerkende
  • Anerkendelse af læring skal ske i små skridt
  • Alle skal gives lige muligheder, uanset forudsætninger

I STU-huset vil undervisningen i OCN-programmerne løbe, som en rød tråd gennem hele elevens STU-forløb, og OCN-læringsbeviserne vil supplere og kvalificere kompetencebeviset, som eleven får ved afsluttet STU-forløb.